Louise Weibull

Vad betyder en arbetserfarenhet, inte minst känslomässigt? Kring denna typ av frågeställningar har senare delen av mitt yrkesmässiga liv kretsat både teoretiskt och praktiskt. Som 20-åring flyttade jag från Karlstad, till studier i Göteborg och Stockholm, där socialantropologi och arbetsvetenskap kom att bli mina huvudämnen. Det senare kom jag sedan att disputera i (2012), på en avhandling med titeln, Emotion Matters. Emotion management in Swedish Peace Support Operations. Intresset för hur soldater, på ytan och djupet, hanterar känslor och känslouttryck (t.ex. att kunna ”visa vem som bestämmer”, utåt sett framstå som oberörd inför mänskligt lidande etc.) för att möta krav i arbetet, väcktes i ett projekt där vi intervjuade soldater i Liberia- och Kosovostyrkan (och delvis Afghanistan). Studien fokuserade bl.a. på soldaternas möten med olika aktörer i insatsområdena, från samverkande enheter till civilbefolkningen.

Sammantaget var det tydligt att även tjänstgöring i de vid denna tid s.k. låg-intensiva konfliktområdena (Kosovo och Liberia), både ställde krav på framställan av känslouttryck man inte hade ”täckning för”, och efterlämnade emotionella rester, som på olika sätt bidrog till en känsla av disorientering och djupgående förändring efter hemkomst. En av artiklarna i min avhandling handlar om just detta, något jag kallar PDD (Post-deployment disorientation).

Sammanlagt kom jag att stanna 16 år vid samma arbetsplats, Försvarshögskolan, i ett givande jobb med såväl forskning som utbildning. Mer än en gång under dessa år, kände jag dock att jag ville arbeta mer hands-on med dessa frågor, vilket jag nu har möjlighet att göra på Svenska Soldathemsförbundet.

Under två år (2016-18), såg jag också veteranfrågan i ett annat ljus, i och med att jag under denna period bodde i USA och New York. I efterföljden av krigen i Irak och Afghanistan har ett nytt begrepp, Moraliska skador, rönt stor uppmärksamhet där. Idén att många soldater bär på skador ”i sitt inre”, väcker allt större genomslag. Denna typ av emotionella rester från internationell tjänst, är ett av de områden jag kommit att inrikta mig mot på senare år.

Louise Weibull
Filosofie doktor