Artiklar

Under ett par år drev Svenska Soldathemsförbundet en uppskattad blogg. Vi ville med denna sprida kunskap, förståelse, reflektion och hopp för människor som på olika sätt söker efter information och möjliga svar på frågor och funderingar som tangerar de kärnfrågor vi arbetar med.

Här kan du ta del av de artiklar, filmer och bilder som publicerades medan bloggen var aktiv.

Läs mer

Under 2020 var bloggens tema Psykisk och fysisk hälsa bland unga vuxna, värnpliktiga och civilpliktiga. Vid olika tillfällen under året publicerades texter med utgångspunkt i dessa grupper som på olika sätt berör det psykiska och fysiska måendet. Både personliga berättelser från det militära, och mer allmängiltiga texter kring ämnen som ätstörningar och suicidprevention presenterades.

Under 2019 belyste och diskuterade vi området Anpassningssvårigheter efter insats i relation till oss själva som individer, närstående och viktiga människor i våra liv, vårt samhälle och dess kultur(er).

För många kännetecknas tiden i gröna kläder av kamratskap och växt. En känsla av att tro sig själv om långt mycket mer när man lämnar än vid inryckning och den första tidens famlande. Den militära kulturen kan också matcha en mänsklig önskan om kollektiv tillhörighet, så stark att vi inte tillräckligt slår vakt om våra egna gränser. Eller står passiva när andras passeras. Detta kan leda till en ryggsäck av ambivalenta känslor, och i vissa fall ärr för livet. För en människa kan erfarenheter i det militära ha många nyanser.

Robusta militära identiteter - Jaget, laget och anhöriga
Robusta militära identiteter - Jaget, laget och anhöriga
Det nya årstemat, relationer, kommer diskuteras utifrån såväl ett rekryt-, som veteran och anhörigperspektiv. Liksom tidigare blandas presentation av forskning med personliga redogörelser från grupperna värnpliktiga, veteraner och anhöriga.
Läs mer
Att våga fråga är livsviktigt!
Att våga fråga är livsviktigt!
Evalena Habel har gått igenom något av det svåraste en förälder kan göra. Att stå bredvid när ens barn mår så psykiskt dåligt att det försöker ta sitt liv. Idag är sonens situation annorlunda, och i svackor kan de nu också prata om det mörkaste av allt, suicidtankar. Evalena arbetar ideellt med sucidprevention för Suicide zero och har skrivit en hoppfull text om att prata och våga fråga.
Läs mer
66,6% Amfibiesoldat
66,6% Amfibiesoldat
Vad gör man när man har gjort allt? När man har prövat alla vägar, men ändå inte lyckas ta sig i mål? Frida Bertilsson har skrivit en text om hur det känns att inte nå fram till sin dröm att klara utbildningen till amfibiesoldat, och bära märket som symboliserar detta på sin arm. Efter att ha misslyckats med den sista delmarschen, ser hon med stolthet tillbaka på sin kamp, och hur erfarenheten gjort henne till en ”ännu bättre version av sig själv”.
Läs mer
Vägen från ätstörningar
Vägen från ätstörningar
Jonathan Ekblad gick för några år sedan igenom en svår tid, då han drabbades av ätstörningar. I följande bloggpost skriver han om vår rädsla för att avvika från normen, i hans fall, att ha ätstörningar och känna sig skamfylld och maktlös. Jonathan kunde dock ta tillbaka den makten. Idag är han helt frisk, och har länge varit verksam som volontär för organisationen Frisk och fri. I en hoppfull text betonar han hur hjälpen finns runt hörnet, om vi bara har modet att berätta hur vi mår.
Läs mer