Stödtelefon

070-570 99 91

Samtalsstöd

Soldat, veteran eller anhörig? Till vår stödtelefon kan du ringa om du vill prata med någon utomstående för att få hjälp att sortera dina tankar, eller om du är i behov av professionellt samtalsstöd kopplat till internationell militär insats (IMI). Oavsett om det rör dig själv, din relation med din partner, annan familjemedlem, eller att barn i familjen inte mår bra, kan du kontakta oss.

Familjer, relationer och den enskilde kan påverkas vid utlandstjänst. Ibland kan man behöva ta hjälp av någon utomstående för att kunna gå vidare. Vi förmedlar kontakt till legitimerade terapeuter eller psykologer. Vårt stöd är kostnadsfritt upp till tio samtal.

Stödtelefonen bemannas kl. 07:00-18:00 måndag-fredag, tel. 070-570 99 91.
Du kan även maila oss via stodsamtal@soldathem.org

Vi har tystnadsplikt!

Missionsljus

Att tända ett ljus och skänka en närstående långt borta en tanke, kan vara ett sätt att minska avståndet mellan varandra. Vill du ha ett missionsljus? Fyll i formuläret och skicka, så översänder vi ett ljus till dig, kostnadsfritt.