Om oss

Svenska Soldathemsförbundet är en ideell organisation som erbjuder stöd till soldater, veteraner och deras anhöriga. Samtalsstöd för enskild, par eller familj via vår beredskapstelefon, samt relationskurser för förbättrad kommunikation och parkänsla. Vi medverkar också vid informations- och veteranträffar och våra soldathem runt om i landet har ett varierat utbud av aktiviteter, föreläsningar och träffar.

Blogg
Post-Deployment Disorientation
Post-Deployment Disorientation
Desorientering avser vanligtvis ett tillstånd av förvirring och bristande förmåga att lokalisera sig i fråga om tid och rum. I en artikel från 2012 (Post-Deployment Disorientation, PDD), skrev jag om den desorienteringsfas som kan följa på en internationell insats. Det empiriska materialet utgjordes av en studie där 24 svenska soldater intervjuades före, under och efter tjänstgöring i Kosovo respektive Liberia (2007). Drygt 10 år har alltså förflutit sedan studien genomfördes, men av de reaktioner jag fortfarande får på artikeln verkar upplevelsen av en desorienteringsfas aktuell, bortom specifika insatsområden.
Läs mer
Odysséen - En veterans långa resa hem
Odysséen - En veterans långa resa hem
Vad har historien om Odysseus strapatsrika äventyr i Odysséen med dagens veteraner att göra? I sin bok Odysseus in America: Combat Trauma and the Trials of Homecoming (2003), lyckas den amerikanska antikenkännaren, forskaren, psykiatrikern och militärrådgivaren Jonathan Shay, med stor trovärdighet argumentera för att Homeros Odysséen sannolikt är en av de tidigaste skildringarna av en krigsveterans försök att komma hem, utöver att vara den mest berömda.
Läs mer
Tankar om Bibelns krigsveteraner
Tankar om Bibelns krigsveteraner
I följande text sammanfattar Jan Grimell kortfattat innehållet i två forskningsartiklar på temat PTSD och moraliska skador i relation till bibliska krigsveteraner. Jan är f.d. officer och prästvigd i Svenska kyrkan. Hans intresse för ämnet härrör sig från dessa erfarenheter, och egen forskning som disputerad i praktisk teologi.
Läs mer
Till bloggen
Twitter

Twitter

soldathem @soldathem
RT @Forsvarsmakten:För att öka Sveriges militära förmåga kommer Försvarsmakten mellan den 11 maj och 4 juni 2020 att genomföra försvar… https://t.co/tcWqkZ8bLf
Nya marinchefen: ”Förstår att jag är en förebild för många” https://t.co/nEEd4aSZCT via @svtnyheter Stort grattis… https://t.co/pJccPdE6km
RT @veteranforbund:I morgon 17 jan är det exakt 75 år sedan som Raoul Wallenberg för sista gången sågs i frihet. Denna dag, varje år,… https://t.co/LFBIIBFZ87
RT @ForsvarsdepSv:Klockan 12.30 idag talar Försvarsminister Peter Hultqvist på Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen. Se talet: https://t.co/yee1Kt4zSs
Rikskonferens i Sälen med ⁦@FolkochForsvar#fofrk Nu morgonandakt i fjällkyrkan. https://t.co/MzgBdGMeeI
RT @freeworldforum:Uppsnack inför Folk och Försvars Rikskonferens #fofrk med Frivärlds Senior Fellow @patrikoksanen och chef… https://t.co/CYk2tcWNMz
RT @goranarrius:Demokratin inte är en självklarhet. I själva verket kan man betrakta den som något enastående i såväl tid som rum o… https://t.co/kYlevyEtcv
RT @svenskakyrkan:Med anledning av flygkatastrofen i Iran inbjuder Stockholms domkyrkoförsamling till minnesstund med ljuständning on… https://t.co/2CpjHmtmOL
RT @annikanc:Nu är #fofrk igång. Utrikesminister @AnnLinde inleder. Hon använder samma formulering som Försvarsberedningen, dvs… https://t.co/bXIQh6I7Vk