Svenska
Soldathemsförbundet

När du behöver oss - där du befinner dig

Svenska Soldathemsförbundet är en ideell organisation som verkar på uppdrag av Försvarsmakten och erbjuder stöd och mötesplatser för värnpliktiga, soldater, veteraner och anhöriga.

Mer om oss

Puffbild: Forskningsprojekt med fokus på PTSD och moralisk skada
Läs mer om: Forskningsprojekt med fokus på PTSD och moralisk skada
8 April 2024 Artikel

Forskningsprojekt med fokus på PTSD och moralisk skada

Sofia Nilsson är forskare på Försvarshögskolan och aktuell med forskningsprojektet Militära professionen: Utlandsveteraner, PTSD och moralisk skada. Syftet med projektet är att bidra med fördjupad...
Puffbild: Information för anhöriga
Läs mer om: Information för anhöriga
5 January 2024 Sida

Information för anhöriga

Är du anhörig till någon som gör eller ska göra värnplikten? Då är det inte ovanligt att det dyker upp en hel del frågor, både...
Puffbild: Inspirerande och lärorika möten föreståndare emellan
Läs mer om: Inspirerande och lärorika möten föreståndare emellan
19 January 2024 Aktuellt

Inspirerande och lärorika möten föreståndare emellan

Vi har i Sverige inte mindre än 24 soldathem som är till för värnpliktiga, soldater, veteraner och anhöriga, och som anordnar diverse aktiviteter, både på...
Puffbild: Soldathemmen är en unik plats för värnpliktiga och anställda
Läs mer om: Soldathemmen är en unik plats för värnpliktiga och anställda
20 November 2023 Aktuellt

Soldathemmen är en unik plats för värnpliktiga och anställda

Hanna Gunnarsson är riksdagsledamot (V) sedan 2018 och har suttit i Försvarsutskottet lika länge. Sedan sommaren sitter hon även med i Svenska Soldathemsförbundets styrelse som...
Puffbild: Soldathemmen och kraften i gemenskapen
Läs mer om: Soldathemmen och kraften i gemenskapen
9 April 2024 Facebook

Soldathemmen och kraften i gemenskapen

Soldathemmen är inte bara fritidsaktiviteter och avkoppling – de är också en källa till gemenskap, stöd och förståelse. Här finns både soldathemsföreståndare och förbandspräst att...
Puffbild: Ny era för svensk försvarspolitik
Läs mer om: Ny era för svensk försvarspolitik
7 March 2024 LinkedIn

Ny era för svensk försvarspolitik

Sverige är medlemmar i NATO, vilket innebär en helt ny era för svensk försvarspolitik. Exakt vad medlemskapet kommer att innebära för soldathemsverksamheten vet vi idag...
Puffbild: Hallå där, Emelie Kårén, föreståndare Sollefteå Soldathem
Läs mer om: Hallå där, Emelie Kårén, föreståndare Sollefteå Soldathem
3 April 2024 Instagram

Hallå där, Emelie Kårén, föreståndare Sollefteå Soldathem

Vad gjorde du närmast innan du började på soldathemmet? - Jag är utbildad lärare i grunden och har arbetat som det i årskurserna 4-9 på...

Stödtelefon

Har du varit eller ska du i väg på internationell militär insats? Behöver du eller någon i din närhet prata med någon?

Till vår stödtelefon kan du som är soldat, veteran eller anhörig ringa. Kanske behöver du prata med någon utomstående för att få hjälp att sortera tankarna. Eller kanske är du i behov av professionellt samtalsstöd efter internationell militär insats? I dessa fall förmedlar vi kontakt till legitimerade terapeuter eller psykologer, där du kan få kostnadsfri hjälp.

PREP-kurser i samband med internationell insats

En hållbar och livskraftig parrelation kräver mer än tända ljus. För att relationen ska hålla över tid och stå emot de olika påfrestningar den utsätts för, krävs det att man vårdar och tar hand om den. För dig som är beredd att investera i din parrelation erbjuder vi PREP-kurser.

PREP står för Preparation and Relationship Education Program och brukar beskrivas som friskvård för parrelationer där man får lära sig att kommunicera bättre med varandra. Kurserna ger dig och din partner konkreta verktyg för att lättare klara av ett liv tillsammans och är speciellt anpassade efter de förändrade villkor relationen ställs inför när den ena parten gör utlandstjänst.