28

juni 2016

Almedalen 2016

Almedalsveckan närmar sig med stormsteg. Soldathemsförbundet finns på plats och deltar i seminariet:

Starka yrkesidentiteter och meningssökande vid karriärbyte

När anställningen i Försvarsmakten upphör, talas det sällan om hur militär personal kan uppleva övergången från en militär profession till ett civilt yrke & liv. Många har säkert hört historier från f.d. officerare & soldater/sjömän där militära berättelseteman såsom saknad, identitet, samhörighet & kamratskap förekommer. För många inom Försvarsmakten är militära identiteter djupt rotade i jaget & övergången kan för den enskilde innebära att den militära identiteten & jagets förutsättningar utmanas. Detta kan vara en krävande process som innehåller betydande inslag av meningssökande & meningsskapande. Seminariet belyser specifikt övergången från ett militärt sammanhang till ett civilt, men reflekterar även över den generella frågan om starka yrkesidentiteters roll på arbetsplatsen & dess funktion för den enskilde. Har arbetsgivaren ett ansvar att vid rekrytering, upplysa framtida medarbetare om hur identitets- & meningsskapandeprocesser kan komma att påverkas vid en anställning?

Medverkande:
  • Jan Grimell, Doktorand, reservofficer och präst, Svenska kyrkan och Vrije Universitet i Amsterdam
  • David Ström, Student och reservofficer, tidigare specialistofficer med egna erfarenheter fr insats i Afghanistan, Försvarsmakten
  • Monica Larsson, Hr-strateg, Försvarsmaktens veteranenhet
Tid och plats: 5/7 2016 kl. 12:30 – 13:15, Birgers gränd 7, trädgård med ingång från Almedalen