Är du veteran och har varit med om en händelse som påverkat dig och som du gärna vill dela med dig av? Vi söker nu personer som är intresserade av att medverka i 2018 års kalender med tillhörande intervjuer. Arbetet med projektet kommer att ske mellan februari – augusti och vi planerar att släppa 2018-års kalender för försäljning i Oktober 2017.

Genom att vara med i vårt projekt bidrar du till att sprida kunskap om våra veteraner och på så vis skapa en djupare förståelse hos Sveriges befolkning om vad en veteran är och för deras upplevelser.

http://veterankalendern.se/intresseanmalan