Världen och Sverige har enorma utmaningar just nu.

I dessa oroliga tider då hela samhället har fått trycka på pausknappen har Military Work, Veteran Rapid Reaction VRR, Svenska Soldathemsförbundet SSHF och Sveriges Veteranförbund SVF inlett ett samarbete för att på bästa sätt stödja veteraner som behöver hjälp på både kort och lång sikt.

Såhär kan du som utlandsveteran få stöd:

Military Work
Har du blivit uppsagd/permitterad och behöver nytt jobb, kontakta Military Work: https://militarywork.se/jobba-starkare-samhalle/

Veteran Rapid Reaction VRR
Har du hamnat i en akut ekonomisk kris, kontakta VRR: https://www.facebook.com/groups/1394760527448908/

Sveriges Veteranförbund SVF
Behöver du någon att prata med, känner dig orolig eller om du inte mår bra, kontakta SVFs kamratstöd: Kamratstödets telefonlinje 020-666 333 är öppen alla dagar 18 – 21. https://www.sverigesveteranforbund.se/kamratstod/stod-till-veteraner

Alla insamlade pengar till Gula Bandet går tillbaka till veteraner och deras anhöriga som behöver ekonomisk hjälp. www.gulabandet.se

Svenska Soldathemsförbundet SSHF

Känner du behov av professionellt psykosocialt stöd, kontakta SSHF’s beredskapstelefon på 070-570 99 91 som är öppen alla dagar 07-21.

Veteranförbundets arbete för veteraner och anhöriga kompletteras av ett antal fristående organisationer. Dessa får, precis som SVF, ekonomiskt stöd från Försvarsmakten för att bedriva verksamhet tillsammans för dig.

Invidzonen nätverk av och för anhöriga www.invidzonen.se
Svenska Soldathemsförbundet www.soldathem.org
Militära Kamratföreningarna www.smkr.org
Idrottsveteranerna för sårade och skadade under tjänstgöring www.idrottsveteranerna.se

Ta hand om er, era nära och kära och varandra. Vi ska ta oss igenom det här tillsammans och komma ut starkare och mer sammansvetsade i vår veteranfamilj.

Tillsammans hjälper vi veteraner och stöttar de som stöttat andra!