Här publiceras regelbundet texter, reflektioner, filmer och bilder med ett årligt tema för ögonen. Under 2019 fokuserar vi området Anpassningssvårigheter efter insats.

Bloggens ingång till ämnet är bred, då vi menar att militära och civila erfarenheter, värderingar och världar med stor variation möts och stöts i anpassningssvårigheter efter insats. Vi upplever också att utmaningarna når bortom ett civil-militärt gränssnitt, som inkluderar all personal som genomför insatser nationellt och internationellt. Med andra ord är det långt ifrån något exklusivt för militär personal som tjänstgjort bortom Sveriges gränser.

Vi hoppas att bloggen ska sprida kunskap, förståelse, reflektion och hopp för människor som på olika sätt söker efter information och möjliga svar på frågor, tankar och funderingar som tangerar de teman vi belyser. Från och med årsskiftet 2020, står psykisk- och fysisk hälsa bland unga i fokus.

Varmt välkomna!

Soldathem.org/blogg

Byline: Mats Nyström Försvarsmakten