(Foto: Andreas Philipsson)
Folk och Försvars Rikskonferens i Sälen är avslutad. Under tre intensiva konferensdagar möttes ca 300 deltagare från ett vitt spektra av arbetsfält men med ett gemensamt: intresset för försvars- och säkerhetspolitik.
De välarrangerade seminarier som genomförs under dagarna erbjuds en bred allmänhet att ta del av, via såväl direkt- som eftersändning genom SVT och Folk och Försvars egen hemsida http://www.folkochforsvar.se/rikskonferensen.html
Viktigt att framhålla med Rikskonferensen är betydelsen av alla de möten och samtal som detta ”vinterns Almedalen” möjliggör. Inte minst mellan den politiska nivån och representanter för alla de frivilliga försvarsorganisationer, ideella föreningar med fler, som till vardags kan ha ett långt avstånd till beslutsfattarna. Att landets folkvalda politiker håller sig uppdaterade inom det stora informationsspann som dessa organisationer representerar, är viktigt. Och Folk och Försvars Rikskonferens erbjuder utmärkta förutsättningar för en sådan ”överhörning”; mellan gräsrotsnivå och politisk nivå.
De tydliga paradigmskiftet i svensk försvarspolitik med ett nästintill hundraprocentigt fokus på frågan om nationellt försvar, har medfört att veteranfrågan hamnat i skugga på senare tid. Därför var det ur ett veteranpolitiskt perspektiv glädjande och viktigt att Stefan Löfven, i sitt anförande lade stor tyngd vid att uttala sin erkänsla för alla de som gjort- och gör en internationell insats! Denna typ av uttalanden innebär inte enbart ett direkt tack till landets veteraner. Att Sveriges Statsminister offentligt talar om banden mellan den enskildes insats och den stora ansvarsbörda som ligger på det politiska beslutsfattandet inför varje insats, utgör en grundbult för en trovärdig veteranpolitik!
Andreas Philipsson
Direktor
Svenska Soldathemsförbundet