Förbundsordförande Johan Rydén offentliggjorde idag den glädjande nyheten att H.K.H. Kronprinsessan Victoria den 28 april 2020 har antagit Beskyddarskap för Svenska Soldathemsförbundet. Nyheten förmedlades under den nationella telefonkonferens – årsmötet – som ersatt årets förbundskongress.

– Soldathemmen arbetar för högtryck med att möta de värnpliktigas behov av en meningsfull fritid under pågående pandemi. Stödet från Kronprinsessan känns mycket gott och bekräftar att det arbete som utförs av Soldathemsrörelsen är viktigt, säger ordförande Johan Rydén.