Foto: Försvarsmakten

Soldathemmet i Göteborg anordnar under våren fotoutställningen Vårt uppdrag – Min verklighet. Den kommer att finnas på Soldathemmet på Göteborgs Garnison och invigs i anslutning till Veterandagen den 13/6.

Syftet med fotoutställningen är att belysa våra veteraners verklighet och betydelsen av de svenska insatserna. Detta kan vara både större truppinsatser som i Afghanistan, Mali och Kosovo eller mindre enskilda insatser som observatörsinsatser.

  • Bilderna får gärna vara personliga, de ska handla om din tjänst.
  • Bildtext: Skriv några rader som berättar vad vi ser på bilden. Ta ej med kontaktinformation eller andra uppgifter som kan identifiera dig, dina anhöriga eller kollegor i bildtexten.
  • Bild/text får inte omfattas av sekretess eller något som kan uppfattas kränkande.
  • Soldathemmet beslutar enhälligt om vilka bilder som skall publiceras på utställningen.

Gör så här:
Skicka in 1-3 bilder (per insats du deltagit i), antingen via mail till fotosoldathemgbg@outlook.com eller per post till Soldathemmet, Göta Älvsgatan, Box 5155, 426 05 V. FRÖLUNDA. Du kan också komma in med ett USB-minne. Möjligheten finns också att du kommer in till oss så scannar vi in bilden.

Uppge ditt namn och dina kontaktuppgifter, vilken mission bilden gäller och vart och när bilden är tagen. Vem eller vilka är med på bilden? Var så utförlig du bara kan!

När du lämnar bilder så intygar du att:

  • Det är du som är upphovsman till bilderna och själv har deltagit i insatsen.
  • Soldathemmet får publicera dina bilder och att du medger att Soldathemmet får nyttjanderätt över bilderna. (vilket gör att du inte i efterhand kan komma och begära betalt)
  • De som är med på bilderna också har gett sitt godkännande till att vara med vid utställningen innan inskickandet till Soldathemmet. (detta gäller inte bilder som är tagna före 1968)

Skicka ej in orginalbilder, Soldathemmet i Göteborg ansvarar inte för bilder som lämnats in.

OBS! För tillträde till Garnisonen anmäl med namn och personnummer till soldathemgbg@live.se

Vid frågor vänligen ring 031-692167.

Välkommen att skicka in bilder till oss, senast den 11 april!