Svenska Soldathemsförbundet anordnar den 2 juli ett seminarium på temat:

Tung ryggsäck – om återanpassningsutmaningar och identitetsarbete efter insats

Tid: 2/7, 09:00 – 09:45

Plats: Gotland Soldathem, Klinttorget 4

Medverkar gör:

Jan Grimell, Teologie doktor, präst i Svenska kyrkan, reservofficer

Mikael Persson, Utlandsveteran, Soldathemsförståndare på P7, Revingehed

Mikael Karlsson, CEO Military Work

Lisa Mobrand (Moderator), Utlandsveteran, präst i Svenska kyrkan, förbandspastor på Livgardet

För mer information se Almedalsveckans officiella program: http://program.almedalsveckan.info/event/user-view/59997

Seminariet spelas in, och kan ses i efterhand på soldathem.org/blogg