I den speciella tid som råder och många av våra träffar, evenemang och möten är framflyttade eller inställda, är vårt nyhetsflöde inte så aktivt. Förbundet jobbar ständigt för att förbättra vårt psykosociala stöd och andra projekt som kommer våra soldater, veteraner och deras anhöriga till gagn. Just nu fokuserar vi mycket på våra soldathem som går på högvarv med stort inflöde av rekryter.

Ta gärna en stund och titta in till våra soldathem på deras facebooksidor och få en inblick i vad som händer ute i landet.