Som en del av Arméns 500-årsjubileum har en budkavle färdats genom Sverige, med start i Kiruna och slutlig överlämning vid Karlbergs slott i Stockholm. Syftet har varit att högtidlighålla och belysa armén från ett historiskt perspektiv. När budkavlen passerade Sörentorp i Solna fick Soldathemmet vid Livgardet medverka och berätta om sin historia.

Under andra världskrigets beredskapsår utlokaliserades Svea Livgarde till trakterna kring Järvafältet och soldathemmet flyttade efter. Föreningen Soldaternas Vänner i Stockholm fick tomtmark på Livgardets regementsområde i Sörentorp, och 1942 invigde prins Oscar Bernadotte det nya soldathemmet. Detta kom att nyttjas de kommande trettio åren, och kring 1960 byggdes det ut så att det rymde ett helt kompani på 150 värnpliktiga (Soldathemsrörelsen i Sverige, krönika utgiven av Svenska Soldathemsförbundet 2015).

Vid budkavlens landning i Sörentorp den 16 juni var även soldathemmet på plats. Budkavlen togs emot av regementspastor Niklas Utterhall och föreståndare Marianne Kjellberg deltog med en skildring av soldathemmets långa och spännande historia och dess betydelse för nutida verksamhet.