I februari lanserades Soldatkarriar.se, en helt ny jobbsajt som ska underlätta kontakten mellan Försvarsmaktens gruppbefäl, soldater och sjömän, hemvärnssoldater samt reservofficerare och andra arbetsgivare. Jobbsajten är ett samarbete mellan Försvarsutbildarna och CareerBuilder.se på uppdrag av Försvarsmakten. Arbetsgivarna som kommer att erbjuda jobb och utbildningar på Soldatkarriar.se är alla samarbetspartners till Försvarsmakten avseende personal- och kompetensförsörjning. De arbetsgivare som finns på Soldatkarriar.se ser stora fördelar i att ha ett engagemang i Försvarsmakten samtidigt med arbete eller studier hos Försvarsmaktens samarbetspartners.

Soldatkarriar.se är en jobbsajt som ska underlätta kontakten mellan Försvarsmaktens gruppbefäl, soldater och sjömän, hemvärnssoldater samt reservofficerare och andra arbetsgivare som vill arbeta eller studera samtidigt som individen kan fortsätta med sitt engagemang i Försvarsmakten. Jobbsajten kommer att innehålla jobb och utbildningar inom i stort sett alla yrkesområden.

Företag och organisationer på Soldatkarriar.se är samarbetspartners till Försvarsmakten. De har gemensamt att de vill nå de som har fått meriter och kunskaper genom utbildning och erfarenheter från Försvarsmakten. Samarbetet erbjuder individen den karriär hen vill ha och samtidigt bidra till samhället genom engagemang i Försvarsmakten.

Ett samarbete mellan Försvarsutbildarna och CareerBuilder.se på uppdrag av Försvarsmakten.

Soldatkarriar.se är ett samarbete mellan Försvarsutbildarna och CareerBuilder.se på uppdrag av Försvarsmakten. Under våren 2016 presenterade Försvarsmakten sin vision att underlätta för sin personal att hitta intressanta karriärmöjligheter även utanför Försvarmakten som går att kombinera med en tjänstgöring på deltid inom Försvarsmakten. Försvarsutbildarna kommer att skapa och driva själva portalen och CareerBuilder.se svarar för själva jobbmatchningstekniken.

– Vi blev mycket positiva när vi i Försvarsutbildarna fick frågan om att ta fram en jobbsajt för att förenkla och effektivisera kontakten mellan framförallt individer med deltidsengagemang i FM och arbetsgivare. Vi stödjer sedan tidigare Försvarsmakten med både rekrytering och utbildningar och ser det här också som en utmärkt plats att marknadsföra möjligheter för Försvarsmaktens personal att kunna tjänstgöra som frivilliga instruktörer inom ramen för frivilligutbildning säger Per Klingvall, Kommunikationschef Försvarsutbildarna.

– Försvarsutbildarnas uppdrag har ett fokus på utbildning och rekryteringsfrämjande aktiviteter vilka går väl i linje med syftet för denna jobbsajt. Försvarsutbildarna har också god erfarenhet av att skapa och driva hemsidemiljöer på ett professionellt sätt säger Klas Eksell, Försvarsmaktens personaldirektör.

– CareerBuilder.se, som också är en av Försvarsmaktens samarbetspartners gällande personalförsörjning presenterade en lösning som levererar en användarvänlig och modern funktionalitet både för Försvarsmaktens samarbetspartners och för vår personal som väljer ett deltidsengagemang hos oss. Vi tycker att denna typ av samarbete är en samhällsviktig insats som skapar en långsiktig och robust personalförsörjning samtidigt som övriga arbetsgivare får tillgång till mycket kompetenta medarbetare i sina organisationer fortsätter Klas.
– När vi träffade Försvarsmakten och fick lyssna på de fantastiska ambitioner Försvarsmakten har som arbetsgivare, ville vi genast djupdyka i vår egen teknik för att se om vi med hjälp av den kunde föra personal som tjänstgjort i det militära närmare den privata arbetsmarknaden. Resultatet är en helt ny jobbsajt dedikerad till Försvarsmakten och deras samarbetspartners. Det är riktigt roligt att Försvarsmakten, som en av Sveriges största arbetsgivare, följer med i denna utveckling och gör det möjligt för utbildad personal att arbeta både militärt och civilt. Detta är ett helt nytt sätt att jobba på som offentlig arbetsgivare, säger Anders Selvehed, VD på CareerBuilder.se.

Soldatkarriar.se lanserades i februari 2017.

Jonas Wannberg
Försvarsmakten