Villingsberg

Soldathemmet i Villingsberg

Verksamheten på Soldathemmet i Villingsberg startades upp vid årsskiftet 2020/2021 och bedrivs som en filial till Skövde Soldathem.  Då Soldathemmet inte har några egna lokaler att tillgå i Villingsberg bedrivs verksamheten i befälsmatsalen samt i respektive plutons uppehållsrum.

Soldathemmet har som uppdrag att skapa en god miljö och en meningsfull fritid för våra värnpliktiga. Vi erbjuder möjligheter att spela Playstation, låna böcker, spela sällskapsspel samt låna gitarr och träningsredskap. Vi erbjuder också möjlighet till WiFi. Soldathemmet arrangerar också kursverksamhet och tävlingar.

En stor del av verksamheten bedrivs genom arrangerade aktiviteter riktade mot de värnpliktiga såsom exempelvis korvgrillning och bakning. Målsättningen är att arrangera aktiviteter utifrån de värnpliktigas egna önskemål.

Vår ambition är att Soldathemmet ska fungera som en mötesplats där alla ska känna sig välkomna. Ett trevligt bemötande och god service är därför en självklarhet för oss!

Besök gärna vår Instagramsida @soldathemmetvillingsberg för mer information.

Kontaktuppgifter

Villingsberg soldathem

Mail: skovde@soldathem.org

Telefon: 0500-465019, 0500-46 50 28
Föreståndare Linda Eriksson

_mg_1931