Enköping

Hej!

Vi finns på samma plan som militärrestaurangen, där gamla biblioteket låg.

Kontaktuppgifter

Soldathemmet vid Enköpings garnison
Pl 920
749 81 ENKÖPING

Mail: info@soldathem.org

Telefon: 070-571 1665

Öppettider: Soldathemmet är för närvarande inte bemannat