Soldathemmen

Soldathemsfoto

Varmt välkommen till ett soldathem nära dig

Det finns för närvarande 23 soldathem runt om i Sverige. Verksamheten skiftar beroende av behov och efterfrågan, men gemensamt för alla soldathem är att de är en naturlig samlings- och träffpunkt för värnpliktiga, personal inom Försvarsmakten och veteraner. På soldathemmen finns personal som möter dig med öppenhet och personlig service. Ett litet urval av vad soldathemmen erbjuder:

  • Inbjudan till kurser t ex fallskärmshoppning, dykarlicens, körkort och jägarexamen
  • Filmvisningar, TV, böcker och tidningar samt möjlighet att låna instrument, samt gratis Wifi på några soldathem
  • Omsorg i krissituationer vid exempelvis olyckor, samlingar och enskilda samtal.

På Soldathemmet står såväl föreståndaren som fältpastorn till ditt förfogande för samtal. Andaktsrum är öppna för alla och finns på de flesta soldathem.