Nina Ström

Nina Ström (fd Frid) är bibliotekarie, handläggare för läsfrämjande och författare till Slutet på boken är bara början (Btj, 2012) och Läsa, läka, leva – om läsfrämjande och biblioterapi (Btj, 2016). Hon leder biblioterapeutiska bokcirklar och har även undervisat på uppdragsutbildningen Biblioterapi som arbetssätt på Ersta Sköndal Bräcke Högskola.