Omkring 100 000 svenskar som genomfört utlandstjänstgöring får nu tillgång till ett förmånligt elavtal som dessutom innebär att 500 kronor per sålt elavtal går till en fond som stöttar veteraner efter utlandstjänst. Det står klart sedan Skellefteå Kraft ingått ett avtal tillsammans med Svenska Soldathemsförbundet.

Elvalet skall vara enkelt, roligt och betydelsefullt. Det tycker  Skellefteå Kraft som också vill bli hela Sveriges el-leverantör. Som ett led i det arbetet väljer nu Skellefteå Kraft att stötta svenska  veteraner som genomfört en utlandstjänstgöring. Samarbetet består av två huvudsakliga delar som innebär att veteranerna får tillgång till ett  mycket förmånligt el-avtal samtidigt som 500 kronor per sålt el-avtal  går till en fond vars syfte är att supporta veteranernas psykosociala hälsa.

– Det här känns mycket betydelsefullt och roligt! Att på detta enkla sätt kunna hjälpa och vara ett stöd för de svenska veteraner över hela landet som kan tänkas behöva det, samt erbjuda ett riktigt  bra elavtal. Vi tycker att det känns oerhört angeläget, säger
Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft.

Svenska Soldathemsförbundet bedriver veteran- och anhörigstöd på uppdrag av  Försvarsmakten. Organisationen söker aktivt efter större svenska företag som kan vara behjälpliga och stötta i en tid av begränsade resurser.

– Skellefteå Krafts initiativ är ett lysande föregångsexempel på hur företag kan göra en insats för att stärka stödet gentemot veteraner runt om i landet, säger Andreas Philipsson, direktor vid Svenska Soldathemsförbundet.

Enligt Försvarsmaktens definition är alla som varit anställda hos Försvarsmakten och gjort insatser internationellt  eller nationellt, med eller utan vapen att betrakta som veteraner.

För mer information:
Christoffer Svanberg, affärsområdeschef marknad, Skellefteå Kraft
mobil: 070-620 88 70 e-post: christoffer.svanberg@skekraft.se