Styrelse

Johan Rydén - Ordförande
Mail: johan.lofta@telia.com
Telefon:
Nils-Ingvar Graan - Vice ordförande
Mail: nisse.graan@kdu.se
Telefon:
Håkan Forsberg - Andre vice ordförande
Mail: jhoforsberg@gmail.com
Telefon:
Helena Forsberg - Ordinarie ledamot
Mail: helena.forsberg@svenskakyrkan.se
Telefon:
David Svensson - Representant föreståndarföreningen
Mail: gotland@soldathem.org
Telefon:
Jesper Holm - Ordinarie ledamot
Mail: holm.j@hotmail.com
Telefon:
Lisa Mobrand - Ordinarie ledamot
Mail: lisa.mobrand@svenskakyrkan.se
Telefon:
Rikard Skiöld - Ordinarie ledamot
Mail: rikard.skiold@mil.se
Telefon:
Sven-Ove Gunnarsson - Ordinarie ledamot
Mail: svenoveg@yahoo.se
Telefon:
Olov Ånskog - Internrevisor
Mail: olov_anskog@hotmail.com
Telefon:
Björn Falkeblad - Ekonomisk förvaltare
Mail: bjorn@falkeblad.nu
Telefon: