Styrelse

Johan Rydén - Ordförande
Mail: johan.lofta@telia.com
Telefon:
Nils-Ingvar Graan - Vice ordförande
Mail: nisse.graan@kdu.se
Telefon:
Håkan Forsberg - Andre vice ordförande
Mail: jhoforsberg@gmail.com
Telefon:
Helena Forsberg - styrelseledamot
Mail: helena.forsberg@svenskakyrkan.se
Telefon:
Sven-Ove Gunnarsson - styrelseledamot
Mail: svenoveg@yahoo.se
Telefon:
Peter Jeppson - styrelseledamot
Mail: jeppssonpeter@hotmail.com
Telefon:
Lisa Mobrand - styrelseledamot
Mail: lisa.mobrand@svenskakyrkan.se
Telefon:
Rikard Skiöld - styrelseledamot
Mail: rikard.skiold@mil.se
Telefon:
Annelie Svensson - styrelseledamot (föreståndarföreningen)
Mail: halmstad@soldathem.org
Telefon:
Paula Holmqvist - Adjungerad ledamot (regeringen)
Mail: paula.holmqvist@riksdagen.se
Telefon:
Felicia Konstenius - Adjungerad ledamot (värnpliktig)
Mail: felicia.konstenius@pliktradet.se
Telefon:

Olov Ånskog - Internrevisor
Mail: olov_anskog@hotmail.com
Telefon:
Björn Falkeblad - Ekonomisk förvaltare
Mail: bjorn@falkeblad.nu
Telefon: