Styrelse

Johan Rydén - Ordförande
Mail: johan.lofta@telia.com
Telefon:
Nils-Ingvar Graan - Vice ordförande
Mail: nisse.graan@kdu.se
Telefon:
Håkan Forsberg - Andre vice ordförande
Mail: jhoforsberg@gmail.com
Telefon:
Helena Forsberg - Ordinarie ledamot
Mail: helena.forsberg@svenskakyrkan.se
Telefon:
Annelie Svensson - Representant föreståndarföreningen
Mail: halmstad@soldathem.org
Telefon:
Felicia Konstenius - Representant Pliktrådet
Mail: felicia.konstenius@pliktradet.se
Telefon:
Lisa Mobrand - Ordinarie ledamot
Mail: lisa.mobrand@svenskakyrkan.se
Telefon:
Rikard Skiöld - Ordinarie ledamot
Mail: rikard.skiold@mil.se
Telefon:
Sven-Ove Gunnarsson - Ordinarie ledamot
Mail: svenoveg@yahoo.se
Telefon:
Olov Ånskog - Internrevisor
Mail: olov_anskog@hotmail.com
Telefon:
Björn Falkeblad - Ekonomisk förvaltare
Mail: bjorn@falkeblad.nu
Telefon:
Paula Holmqvist - Representant Riksdagen
Mail: paula.holmqvist@riksdagen.se
Telefon: