Invidzonen

Invidzonen är en ideell organisation som vänder sig till anhöriga till personal i internationell tjänst. Organisationen erbjuder gemenskap och stöd genom bland annat ett mentornätverk där du kan få kontakt med en erfaren anhörig – en mentor, träffar för anhöriga samt en chatt som bemannas av mentorer.

https://invidzonen.se/

Sveriges Veteranförbund Fredsbaskrarna

Sveriges Veteranförbund är en ideell förening för Sveriges civila och militära utlandsveteraner. Vi värnar om veteraners intressen, hälsa och plats i samhället och arbetar också för att alla veteraner ska få den erkänsla de förtjänar av allmänheten, myndigheter och den politiska makten.
Sveriges Veteranförbund finns över hela landet, med 30 lokalföreningar och ett 40-tal träffplatser där gemenskapen är stor, välkommen du också. Vi driver ett aktivt kamratstöd och säljer Gula Bandet till förmån för Sveriges utlandsveteraner.

Vi veteraner är stolta över de insatser vi gjort och gör. Kamratskap, omtanke och medmänsklighet är vår värdegrund.

http://www.sverigesveteranforbund.se/

Logga SMKR

Sveriges Militära Kamratföreningars Riksförbund

Förbundet samordnar verksamheten mellan militära kamratföreningar över hela landet och företräder dem inför Försvarsmakten och resten av samhället. På förbundets hemsida hittar du information om inplanerade aktiviteter, till exempel föreläsningar, resor och studiebesök.

http://www.smkr.org/

Idrottsveteranerna logga

Idrottsveteranerna

Idrottsveteranerna är en ideell förening öppen för alla svenska veteraner som blivit sårade eller skadade och som vill utöva idrott. Idrottsveteranerna välkomnar också alla som vill engagera sig för att främja sårade och skadade veteraners idrottande. 

http://www.idrottsveteranerna.se/

Dela den här sidan