Historisk krönika

Krönika uppslagen

Under perioden 1880 fram till idag har en stor mängd besök ägt rum på det dryga hundratalet soldathem som från tid till annan bedrivit verksamhet runt om i landet. Till soldathemmen gick soldater och sjömän för att dricka en kopp kaffe, skriva ett brev, besöka andaktsrummet, samtala med föreståndaren, låna böcker, delta i en studiecirkel, lyssna på en föreläsning – eller för att få en lugn plats för egna studier.

I krönikan ”Soldathemsrörelsen i Sverige” får vi följa organisationens utveckling alltsedan starten 1876. Genom nedslag i historien beskriver författaren Rolf Granstrand soldathemmens historiska funktion i rollen som civil mötesplats, folkbildare och förkunnare för landets miljontals värnpliktiga. Även transformeringen; från indelningsverkets dagar till värnplikt – från stad till hed, belyses där soldathemmens betydelse för legitimeringen av ett från början kritiserat personalförsörjningssystem (plikten), ges en intressant förklaring.

Under början av 1900-talet växte ett stort antal soldathem fram runt om i landet i anslutning till förbandens kaserner. Hemmen tillkom efter omfattande insamlingar och frivilliginsatser. Krönikan ger eldsjälarna och portalfigurerna bakom dessa insatser ett ansikte. Likaså den lokalt förankrade uppslutningen bakom soldathemmens tillblivelse och verksamhet, vilket präglade alltifrån förbandschefernas-, som de lokala föreningarnas och församlingarnas engagemang.

Även Soldathemsrörelsens nära band till såväl Kungahuset, krigsmaktsledningen, Riksdagen samt Svenska kyrkan och frikyrkorörelsen åskådliggörs. Band som har kommit att påverka frågor som bland annat berör militär själavård och den politiska debatten om giltiga skäl för ansökan om vapenfri tjänst.

Ett nutida kapitel avhandlar den omfattande soldathemsverksamhet som bedrivs runt om i landet idag. Möjligheten att skriva brev och låna en telefon är idag ersatt med trådlös uppkoppling. Folkbildningsfrågan är fortsatt viktig genom studie- och karriärväxlingsstöd. De sociala frågorna som varit bärande för rörelsens arbete sedan starten har idag fått en ny innebörd i det professionella stödet gentemot soldaten, veteranen och deras anhöriga. Soldathemsföreståndarens roll är lika viktig nu som då. Likaså möjligheten för tjänstgörande soldater att få en stunds avkoppling i en civil miljö och dricka en kopp kaffe.

Kostnaden för krönikan är 300kr. Fraktkostnad om 89kr tillkommer. Överskottet vid försäljningen går oavkortat till vårt stödarbete gentemot soldat, veteran och anhörig som du kan läsa mer om här: https://soldathem.org/familjestod/

Krönikan är inbunden i rött klot med band i guld och rött och utgiven i en begränsad upplaga och kan köpas genom att nedanstående formulär fylls i.

När du skickat iväg formuläret och fått ett bekräftelsemail av oss sätter du in beloppet på Bankgirokonto nr: 641-8495. Märk betalningen med för- och efternamn samt ”krönika”. Vi skickar boken till den adress du angivit, så snart vi ser din inbetalning.

Känner du någon som skulle vara intresserad av vår krönika? Klicka då på mail-symbolen eller ”dela” via Facebook.

Dela krönikan


Beställningsformulär