Omkring 100 000 svenskar som genomfört utlandstjänstgöring får nu tillgång till ett förmånligt elavtal som dessutom innebär att 500 kronor per sålt elavtal går till en fond som stöttar veteraner efter utlandstjänst. Det står klart sedan Skellefteå Kraft ingått ett avtal tillsammans med Svenska Soldathemsförbundet.

Soldathemmet i Skövde anordnar under hösten 2015 fotoutställningen med tema ”Våra insatser – våra veteraner”. Utställningen invigs i anslutning till FN-dagen den 23/10 och kommer att finnas på Soldathemmet fram till den 6 november.