Jan Grimell, sociologiforskare vid Uppsala universitet och författare till en rad böcker inom området veteranhälsa, utkommer i dagarna med den nya boken ”Veteranhälsans limbo”. I boken presenteras resultaten från en intervjustudie där 24 utlandsveteraner delar med sig av sina erfarenheter.

Titeln anspelar på den komplexa sammansättning av medicinska, socialpsykologiska, moraliska och existensiella dimensioner som alla påverkar individens mående. Många, men långt ifrån alla, får diagnosen PTSD. De utlandveteraner som intervjuas i studien lever med ett försämrat mående och ökat lidande, men utan att ha fått någon klinisk diagnos.

Vad som kan komplicera situationen ytterligare är att en försämring av måendet kan komma vid olika tidpunkter: under själva insatsen, vid hemkomsten eller många år senare. Försämringen kan få stora konsekvenser både för den drabbade och närstående i flera delar av livet.

För att skapa förståelse för den mångfacetterade livssituation många utlandsveteraner befinner sig i använder sig Grimell av begrepp som krigarmasken, moraliska skador och skadlig operationsstress. Boken ger en djupgående inblick i de emotionella och psykologiska konsekvenserna av internationella insatser hos individen.

Läs Uppsala universitets pressmeddelande.