Tjejgruppen träffades den 27/11 för att binda julkransar. Det var en god uppslutning och en väldigt trevlig kväll. Nedan ser ni resultatet.

Vi ska namna om gruppen till Klubb K3 eftersom beröringspunkten kommer vara anställda / anhöriga, nya som ”gamla i gården”, vid regementet.

Mvh Elisabet, föreståndare soldathemmet i Karlsborg