Vi högtidlighåller Veterandagen genom att bjuda alla veteraner på fika!

Välkomna!