03 oktober

19:00 Skövde soldathem

Peter Mattsson, FH, besöker Skövde soldathem

Universitetslektor Peter A Mattsson, Försvarshögskolan föreläser om rysk civilmilitär försvarsförmåga och om aktuella hotbilder. Bilder visas från den stora arméutställningen ”Armija 2017” i Moskva där de nyaste och modernaste ryska stridsfordonen och plattformarna presenterades för allmänheten den 26-27 augusti 2017.