Mj David Bergman håller sin intressanta och populära föreläsning:

Militär psykologi – Våldsutövning och konsten att döda
Vad har krig och våld med psykologi att göra? Sanningen är att krigföring och psykologi alltid har gått hand i hand. Diskussioner om hur man bäst tar ut, utbildar och övar människor för att kunna prestera optimalt i extrema kontexter har gått som en blodröd tråd genom krigshistorien. Under det senaste århundradet har stora militärpsykologiska framsteg skett inom flera områden. Att studera människor i pressade och ibland livshotande situationer ger unika erfarenheter. Forskning och framsteg inom bland annat ledarskap, selektion, grupputveckling, traumatologi och stresshantering har på många sätt förbättrat inte bara militära utan även civila organisationer.

David Bergman är major, doktorand i psykologi vid Stockholms Universitet och ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien

Anmäl gärna plutonsvis/eller var och en via denna sida eller via mail: Berga@soldathem.org senast 25/11.
AmfibieregementetUnofficial: AMF 1Amf 1, BergaFjärde sjöstridsflottiljen.