21 mars

18:00 Halmstad soldathem

Mikael Persson berättar om Mali

Mikael Persson arbetar som föreståndare på Soldathemmet i Revingehed. Han har tidigare jobbat på FMlog och har en Gss/T befattning på P7.

Mikael kommer att berätta om sin senaste insats under Mali-04 som transportofficer/Movcon. Hans ansvarsområde var personbefodran och gods inom och utom Mali och de utmaningar och problem man ställs inför.

Han har tidigare tjänstgjort i Libanon, Bosnien och Afghanistan. Fokus under kvällen blir Mali men han svarar givetvis på frågor om tidigare upplevelser.

VÄLKOMNA! /Önskar Annelie med personal