Välkommen till Försvarsutbildarna Skaraborg Försvarsupplysning med Statsrådet på Försvarsdepartementet, Jan Salestrand

Jan Salestrand har kopplingar till Skaraborg då han under många år tjänstgjorde på F 6 i Karlsborg. Under senare delen av sin karriär inom Försvarsmakten har han bland annat haft befattningen som Chef för Försvarsmaktens Högkvarter och Ledningsstab samt som Försvarsmaktens produktionschef.

Bildägare: Försvarsmakten