Föreläsning på SOLDATHEMMET i SKÖVDE 20 februari klockan 1800

Karlis Neretnieks är generalmajor och ägnar sig idag åt analyser rörande säkerhet i Östersjöområdet, främst då inom ramen för Kungl Krigsvetenskapsakademiens arbete.

Under sin tid i Försvarsmakten var han bl a rektor för Försvarshögskolan, operationsledare vid Milo Mitt, chef för Gotlands regemente och chef för SWEDINT. Sin militära karriär inledde han vid Södermanlands regemente i Strängnäs.

Han har också varit rådgivare till regeringarna i de baltiska staterna avseende uppbyggnaden av deras försvarsmakter.

Förutom svensk officers- och generalstabsutbildning har han också genomgått Haerens Stabsskole i Oslo samt studerat vid Institut Universitaire de Hautes Etude Internationale i Geneve. Karlis Neretnieks är styrelsemedlem i Svenska Atlantkommittén och ledamot av Kungl Krigsvetenskapsakademien.

GOTLANDS MILITÄRSTRATEGISKA BETYDELSE IGÅR, IDAG OCH IMORGON

Med sitt centrala läge i Östersjön har Gotland alltid varit av intresse för de länder som strävat efter inflytande och bedrivit aktivitet i området. I samband med Krimkriget användes Fårösund som bas för engelska och franska flottenheter, under båda världskrigen låg Gotland bokstavligt talat i skottlinjen, under kalla kriget hade ön en viktig roll både som »spaningsplattform« och som en rent fysisk spärr vid ett eventuellt angrepp mot Sverige. Efter en lång period av fredsoptimism och avrustning har Gotland, i dagens oroliga omvärld, åter fått en central roll i såväl försvaret av Sverige som för stabiliteten i Östersjöområdet. Kanske mer så än någonsin tidigare.