19 september

18:00 Skövde soldathem

Föredrag Hans Ingbert i Skövde

Hans Ingbert är räddningschef på Räddningstjänsten Östra Skaraborg. Han kommer att dela med sig av sina erfarenheter från årets skogsbränder och sin syn på det svenska krishanteringssystemet utifrån dessa. Hans kommer också att berätta om läget beträffande återtagande av förmåga till räddningstjänst under höjd beredskap.

Alla är hjärtligt välkomna!

Fredsbaskrarna Skaraborg & Skövde Soldathem