Fredsbaskrarna inbjuder till föredrag på Soldathemmet. Bengt Andersson är generalmajor i Amfibiekåren och tjänstgör för närvarande som övningsledare (EXDIR, Exercise Director) för Försvarsmaktsövning 20 som också går under namnet Aurora 20.

Bengt har bland annat varit Operation Commander för den första svenskledda EU Battle Group mellan 2005 och 2008. Bengt har också, bland annat, varit Amfibiebrigadchef, chef Första Amfibieregementet, Marintaktisk chef och Försvarets Logistikchef.

Han har omfattande erfarenhet av att leda övningar och var projektledare för den första internationella övningen som genomfördes på svenskt territorium, Nordic Peace 98. Han var även projektledare för den första Vikingövningen, Viking 99 och har därefter deltagit i samtliga Vikingövningar. Vidare ledde Bengt samtliga ledningsövningar i Högkvarteret mellan 2010 och 2017. Den senaste stora Försvarsmaktsövningen, Aurora 17, leddes av Bengt.

FÖRSVARSMAKTSÖVNING AURORA 20, ”ETT STEG TILL”.

Efter att, under många år, ha varit inriktat mot internationella operationer bytte Sverige och Försvarsmakten fokus mot att, åter, kunna försvara Sverige. Med Försvarsmaktsövningen 2017, Aurora 17, tog Försvarsmakten ett första steg för att kunna strida med samtliga stridskrafter i samlade operationer. Skälet till ominriktningen är det försämrade säkerhetsläget i Östersjöregionen och Rysslands aggressiva uppträdande. Aurora 17 var den första riktigt stora övningen sedan övning ”Orkan” 1993. Nu är planeringen för nästa stora övning Aurora 20, i full gång. Vad lärde vi oss av Aurora 17 och hur kommer Aurora 20 att genomföras?

Vi bjuder på fika! Välkomna önskar Fredsbaskrarna!

 

// Linda