Christian Haag har studerat historia och religionsvetenskap på Högskolan i Halmstad och blev tidigare i år färdig med sin andra kandidatuppsats, Gnistan i Dabiq. Uppsatsen djupdyker i fem nummer av Islamiska Statens propagandamagasin Dabiq och granskar hur de använde propaganda för att legitimera, rättfärdiga och etablera det kalifatet som IS utropade den 29 juni 2014 efter erövringen av Mosul.

Föreläsningen kommer ta upp exempel på hur Islamiska Staten har utformat sin propaganda. Ett stort urval av bilder kommer att visas för att bland annat försöka förklara hur IS försökte att legitimera sitt styre som en avbild av det första kalifatet. Vi kommer även titta på hur de rättfärdigat sitt kalifat med historien som argument och hur de försökt etablera organisationen som det enda alternativet vid sidan om syndafloden. Dessutom går vi in på hur blanda annat Sagan om Ringen användes som propagandamaterial i Dabiq och mycket mer.

Anmälan senast 9/5 om man vill äta till Annelie via mail halmstad@soldathem.org