Vi grillar och Christian Haag föreläser om IS

(Anmälan senast 9/5 om man vill äta)