Försvarsutbildarna inbjuder till föredrag på Soldathemmet den 16/5 kl. 19.00 med Brigadgeneral Fredrik Ståhlberg, Stf Arméchef och Öv Rickard Johansson, genomförandechef på arméstaben. De kommer att informera om Arméns nationella och internationella insatser och om Arméns utveckling och tillväxt mot fler brigader och ökad värnpliktsutbildning. De kommer även att berätta om samarbetet med Sveriges partnerländer för det nationella försvaret. Välkomna!