23 september

18:00 Skövde soldathem

Preparatus supervivet – Den förberedde överlever

SERE syftar till att förbereda soldater och officerare för en eventuell nödsituation. För att åka på insats krävs idag att individen har genomgått minst SERE nivå B. Föreläsning ger åhörarna en ökad inblick i ämnet.