Logistik förr och nu - och hur kommer det se ut i framtiden?