Monica Alkblad

Vilket år tjänstgjorde du och i vilken befattning?
Vår/sommar/höst 1980, växeltelefonist.

Hur var säkerhetsläget och hotbilden mot FN-styrkorna under tiden du var där?
Vill/kan ej uttala mig.

Vad har Cypern-insatsen betytt för dig?
Utvecklades som människa, många nya vänner.

Vad är ditt starkaste minne från insatsen?
Kamratskap, 3-milamarschen, gäst på cypriotiskt bröllop. Irritation över ”alla” anhöriga som spec på söndagar inför middagen ockuperade vårt duschrum.

Håller du kontakt med andra Cypernveteraner idag? Om ja, finns det något särskilt ni ofta pratar om kopplat till insatsen?
Ja, mest genom div Facebookgrupper. Brukar deltaga på Veterandagen på Sjöhistoriska.