* Fatta medvetna beslut, flyt inte bara med!

* Gör relationen trygg!

* Gör din del!

(Ur kursboken för PREP. Sensus)

PREP-kursen är som en boost för parrelationen!
Under en weekend får man under ledning av kunniga ledare, möjlighet att prata om förälskelse och kärlek, förväntningar och olika roller, varningssignaler och problemhantering… och kanske det som slår en mest – varför vi valde varandra, varför vi vill vara kvar i relationen och vår gemensamma väg framåt.

Henrik Lindén och Lise-Lott Jönsson är två av Soldathemsförbundets kunniga och engagerade kursledare, och deras främsta uppgift är att introducera ett tema, guida paren igenom det med exempel, rollspel, film med mera, men sedan jobbar paren själva med det man tycker är viktigt och vill prata om i just sin relation.

Ett av passen under PREP-kursen handlar om de relationsmässiga aspekterna av en utlandstjänstgöring; om vardagslivets påfrestningar, om kommunikation på distans, och inte minst hur man löser konflikter på distans. Gruppen på max 8 par, kan dela med sig och komma med råd och tips till dem som ännu inte varit på insats.

Vill du också gå en PREP-kurs? Svenska Soldathemsförbundet erbjuder de par, där den ena eller båda har Försvarsmaktsanknytning, som nuvarande anställd eller som tidigare anställd i samband med utlandstjänstgöring. Kursen är kostnadsfri med undantag av kurslitteraturen på 300 kr/person, men många förband tar denna avgift för sina anställda. Läs mer: https://soldathem.org/prep-kurser/