(Foto: Alexander Karsson, Combat Camera, Försvarsmakten)

En efterlevande maka/make eller barn till avliden yrkesofficer har möjlighet att söka ekonomisk hjälp från H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder.

Sökande ska vara ekonomiskt behövande, vilket normalt innebär en månadsinkomst som understiger 15.000 kronor per månad, och utan större förmögenhet.

Ifylld ansökningsblankett senast inkommen den 31 mars till:
H.M. Konungens Militärhospitals- och Medaljfonder
Kungl. Slottet
107 70 Stockholm

För mer information och ansökningsförfarande, se
www.kungahuset.se/militarhospitalsfonden

Frågor kan besvaras av fondens sekreterare Kurt Svensson på 08-402 60 72 eller kurt.svensson@royalcourt.se
Läs också på Försvarsmaktens webbplats: Information-om-militärhospitalsfonden