Foto: Försvarsmakten PIO FS15

Bilder tagna av dem som var på plats och gjorde en insats

Soldathemmet i Skövde visat under hösten 2015 en fotoutställning med tema ”Våra insatser – våra veteraner”. Utställningen invigs i anslutning till FN-dagen den 23/10 och kommer att finnas på Soldathemmet fram till den 12 november. Syftet med fotoutställningen är att belysa betydelsen av svenska insatser. Detta kan vara både större truppinsatser som i Afghanistan och Kosovo eller mindre enskilda insatser som observatörsinsatser.

Extra öppettider på soldathemmet för att visa fotoutställningen:

29/10: kl. 1700-2000
02/11: kl. 1700-2000
05/11: kl. 1700-2000
07/11: kl. 1100-1500
12/11: kl. 1700-2000

Varmt välkomna