Robusta militära identiteter - Jaget, laget och anhöriga
Joel Thungren / Försvarsmakten

Robusta militära identiteter – Jaget, laget och anhöriga

Hej och varmt välkomna till bloggåret 2021!

Det nya årstemat, relationer, kommer diskuteras utifrån såväl ett rekryt-, som veteran och anhörigperspektiv. Liksom tidigare blandas presentation av forskning med personliga redogörelser från grupperna värnpliktiga, veteraner och anhöriga. Först ut är bloggredaktionens egen Jan Grimell. Jan är doktor i praktisk teologi, och bedriver sin postdoktorforskning vid Svenska kyrkans enhet för forskning och analys. Relationstemat ses här som en longitudinell process, som startar i och med socialisationen av rekryten in i den militära identiteten.

Dela på Linkedin