Föreläsning militär identitet
Foto: Joel Thungren/Försvarsmakten.

Föreläsning militär identitet

Hur skiljer sig militära och civila kulturer åt? Och vad är det för kollektiva och existentiella delar i militära identiteter, som ofta gör att dessa ofta upplevs som väldigt starka? Så starka att det kan vara svårt att hitta en meningsfull och bärande identitet som civil vid en övergång från ett militärt till ett civilt liv. Detta är några av de frågor som Jan Grimell, fd. officer, präst och doktor i praktisk teologi, diskuterar i följande föreläsning.

Dela på Linkedin