Att lämna uniformen

Att lämna uniformen

Ett nyligen avslutat forskningsprojekt har under flera år följt militär personal i syfte att skapa mer kunskap kring identitetsfrågor vid övergången från ett militärt till ett civilt liv. Detta informations-och reflektionsmaterial är en sammanfattande beskrivning av forskningsprojektet som helhet, där intervjuresultaten också varvas med avsnitt för reflektion.

Texten vänder sig till både civil och militär anställd personal, och de som genomför insatser, oavsett om dessa varit nationella eller internationella. Den passar även anhöriga och kan läsas såväl före, som under eller efter en övergång.

Läs vidare i PDF-format här

Dela på Linkedin