Blogg

Hej och välkommen till Svenska Soldathemsförbundets nystartade blogg. Här publiceras regelbundet texter, reflektioner, filmer och bilder med ett årligt tema för ögonen.

Under 2020 så är bloggens tema Psykisk och fysisk hälsa bland unga vuxna, värnpliktiga och civilpliktiga. Vid olika tillfällen under året publiceras här texter med utgångspunkt i dessa grupper som på olika sätt tangerar det psykiska och fysiska måendet. Både personliga berättelser från det militära, och mer allmängiltiga texter kring ämnen som ätstörningar och suicidprevention kommer presenteras.

Läs mer

För många kännetecknas tiden i gröna kläder av kamratskap och växt. En känsla av att tro sig själv om långt mycket mer när man lämnar än vid inryckning och den första tidens famlande. Den militära kulturen kan också matcha en mänsklig önskan om kollektiv tillhörighet, så stark att vi inte tillräckligt slår vakt om våra egna gränser. Eller står passiva när andras passeras. Detta kan leda till en ryggsäck av ambivalenta känslor, och i vissa fall ärr för livet. För en människa kan erfarenheter i det militära ha många nyanser.

Vi vill med bloggen sprida kunskap, förståelse, reflektion och hopp för människor som på olika sätt söker efter information och möjliga svar på frågor, tankar och funderingar som tangerar de årliga ämnen som vi arbetar med.

Under 2019 så belyste och diskuterade vi området Anpassningssvårigheter efter insats i relation till oss själva som individer, närstående och viktiga människor i våra liv, vårt samhälle och dess kultur(er).