Artiklar

Under ett par år drev Svenska Soldathemsförbundet en uppskattad blogg. Vi ville med denna sprida kunskap, förståelse, reflektion och hopp för människor som på olika sätt söker efter information och möjliga svar på frågor och funderingar som tangerar de kärnfrågor vi arbetar med.

Här kan du ta del av de artiklar, filmer och bilder som publicerades medan bloggen var aktiv.

Läs mer

Under 2020 var bloggens tema Psykisk och fysisk hälsa bland unga vuxna, värnpliktiga och civilpliktiga. Vid olika tillfällen under året publicerades texter med utgångspunkt i dessa grupper som på olika sätt berör det psykiska och fysiska måendet. Både personliga berättelser från det militära, och mer allmängiltiga texter kring ämnen som ätstörningar och suicidprevention presenterades.

Under 2019 belyste och diskuterade vi området Anpassningssvårigheter efter insats i relation till oss själva som individer, närstående och viktiga människor i våra liv, vårt samhälle och dess kultur(er).

För många kännetecknas tiden i gröna kläder av kamratskap och växt. En känsla av att tro sig själv om långt mycket mer när man lämnar än vid inryckning och den första tidens famlande. Den militära kulturen kan också matcha en mänsklig önskan om kollektiv tillhörighet, så stark att vi inte tillräckligt slår vakt om våra egna gränser. Eller står passiva när andras passeras. Detta kan leda till en ryggsäck av ambivalenta känslor, och i vissa fall ärr för livet. För en människa kan erfarenheter i det militära ha många nyanser.

Ordens kraft
Ordens kraft
"Litteraturen måste vara som en yxa för de frusna oceanerna inom oss”, citerar Nina Ström Franz Kafka i en text om biblioterapi, tumvers och finska krigsveteraner. Nina arbetar som handläggare vid Kulturrådet inom området läsfrämjande, och är författare till boken Läsa, läka, leva - om läsfrämjande och biblioterapi.
Läs mer
Ringbärarens börda - Frodo Baggins och återanpassning
Ringbärarens börda - Frodo Baggins och återanpassning
Ringbärarens börda - Frodo Baggins och återanpassning, är en text författad av Lisa Mobrand, präst i Svenska Kyrkan och förbandpastor vid Livgardet. Texten belyser hur JRR Tolkiens egna erfarenheter från Första världskriget i hög grad färgat både karaktären Frodo, och verket i stort, samtidigt som den sätter vår syn på PTSD i en historisk kontext, djupt präglad av sin tids manlighetsideal.
Läs mer
Föreläsning militär identitet
Föreläsning militär identitet
Hur skiljer sig militära och civila kulturer åt? Och vad är det för kollektiva och existentiella delar i militära identiteter, som ofta gör att dessa ofta upplevs som väldigt starka? Så starka att det kan vara svårt att hitta en meningsfull och bärande identitet som civil vid en övergång från ett militärt till ett civilt liv. Detta är några av de frågor som Jan Grimell, fd. officer, präst och doktor i praktisk teologi, diskuterar i följande föreläsning.
Läs mer
Moraliska skador och PTSD
Moraliska skador och PTSD
Många kliniker och forskare är idag eniga om att Post-traumatisk Stress Disorder, PTSD, är en alltför begränsad beskrivning av de psykologiska efterverkningar som tjänstgöring i kris-, krigs- och katastrofområden kan medföra. Främst i USA har på senaste år begreppet Moraliska skador fått stor spridning, som en kompletterande förklaringsmodell till psykisk ohälsa bland amerikanska veteraner med ett förflutet i exempelvis Vietnam, Afghanistan eller Irak.
Läs mer