Svenska soldathemsförbundets har tagit fram en ny antologi, utifrån inläggen som publicerats på förbundsbloggen under det första årstemat Anpassningssvårigheter efter insats. Gemensamt för texterna är att de alla, på olika sätt, berör begreppen moraliska skador och/eller Post-traumatiskt stress-syndrom (PTSD).

Erfarenhet av att arbeta med kommunikation i militär kontext, i ideell organisation och/eller med unga vuxna är meriterande. Det är viktigt att du har ett genuint intresse för människor och ser en öppen värdegrund som självklar utgångspunkt i mötet med andra.