I dessa oroliga tider då hela samhället har fått trycka på pausknappen har Military Work, Veteran Rapid Reaction VRR, Svenska Soldathemsförbundet SSHF och Sveriges Veteranförbund SVF inlett ett samarbete för att på bästa sätt stödja veteraner som behöver hjälp på både kort och lång sikt.

Vi lånar ut delar av vårt kansli så Ersta sjukhus kan möta upp det ökade vårdbehovet.

Jan Grimell: Pastors serving as military chaplains have been an integral part of the Swedish Armed Forces for hundreds of years. This close relationship has continued even after the Church of Sweden was formally separated from the state in 2000.