Svenska Soldathemsförbundet anordnar den 2 juli ett seminarium på temat: Tung ryggsäck – om återanpassningsutmaningar och identitetsarbete efter insats

Här publiceras regelbundet texter, reflektioner, filmer och bilder med ett årligt tema för ögonen. Under 2019 fokuserar vi området Anpassningssvårigheter efter insats.