Sverige kommer att återuppta planeringen av ett totalförsvar efter drygt 20 års uppehåll. Syftet är att att ha en samhällsberedskap för krig med både militära och civila försvarsinsatser. – Det här är ett väldigt viktigt steg, säger försvarsminister Peter Hultqvist till SvD.